Spiegelprofiel montage beschrijving

Bestel nu profiel spiegelwand

De spiegelmaat dient moet de hoogte (breedte) tussen de profielen - 24mm zijn. Dus een aftrek van 24mm geeft de ruimte de spiegel eerst boven in te voegen en dan naar beneden op de opvulblokjes van 6mm (of een eigen houten latje van 6mm) te laten zakken.

Bij de plaatsing van een spiegelwand is het slagen daarvan afhankelijk van de juiste wijze van plaatsen van de spiegelprofielen. 

Gaten boren in het profiel

De spiegelprofielen zijn nog niet voorzien van gaten. Deze zullen we zelf moeten aanbrengen in het daarvoor bestemde sleufje in het profiel.

De spiegelprofielen worden onder en boven tegen de wand aangebracht door in de hoge rand van het profiel (dat deel dat hoger is dan de voorzijde) gaten te boren. Deze gaten komen afhankelijk van de wand op ca. 30 tot 50 cm van elkaar. Aan beide uiteinden van het profiel plaatst u een extra gat op ca. 3-4cm van het eind. Gebruik hiervoor een metaalboortje van 6mm. Indien u ook 6mm pluggen en schroeven hiervoor gaat gebruiken.

U kunt dan het profiel tegen de wand houden en de gaten aftekenen. Gebruik bij het onderste profiel een waterpas en zorg dat het gehele profiel over de volledig breedte, waterpas komt te liggen!

 

Welke schroef en welke plugspiegelprofieldetails1

Houdt bij het vastzetten van het profiel rekening met de wand, bij een holle wand heeft u hollewandpluggen nodig en boort u zoveel mogelijk op die plaats een gat in het profiel, waar zich in de muur een staander bevindt. Ook tussen de staanders brengt u een gat aan. Bij die gaten die zich tussen de staanders bevinden heeft u dan een holle wandplug nodig. In de staanders schroeft u houtschroeven.

Welke hollewandplug u nodig heeft, is afhankelijk van het gebruikte materiaal en de dikte daarvan. Indien u er niet zeker van bent welke plug te gebruiken, dient u te weten welk materiaal er gebruikt is en welke dikte dat heeft. Met die informatie gaat u naar een bouwmarkt en laat u daar adviseren over de juiste plug.

Platte schroefkop!

Bij een stenen of betonen wand kunt u normale wandpluggen gebruiken. De schroeven dienen in beide situaties 

een platte kop te hebben die verzonken ligt in het profiel. Steekt de kop te ver uit in het profiel, dan loopt u het risico de spiegelpanelen te beschadigen bij het plaatsen.

Aanbrengen van het profiel tegen de wand

Aan de onderzijde staat het deel van het profiel dat hoger is, tegen de wand en wijst omhoog. Aan de bovenzijde ligt het lange deel tegen de wand en wijst omlaag.

De afstand tussen het onderste en bovenste profiel is afhankelijk van de hoogte van de panelen en de wijze van plaatsen: 

1.   Inschuiven spiegelpanelen vanaf de zijkant

Dit is een zeer lastige en niet aan te bevelen werkwijze, echter, soms zijn er situaties waarbij het niet anders kan. U heeft bijvoorbeeld geen zuignappen.

Als u de panelen vanaf de zijkant erin schuift kunnen de profielen deze dichter bij elkaar geplaatst worden. In het onderste profiel komen houten latjes waarop de spiegels staan. 

De hoogte hiervan, plus een halve cm telt u erbij op en dat is afstand tot de bovenrand van het bovenste profiel.

2.    Plaatsing door intillen aan de voorzijde

De spiegelmaat dient moet de hoogte (breedte) tussen de profielen - 24mm zijn. Dus een aftrek van 24mm geeft de ruimte de spiegel eerst boven in te voegen en dan naar beneden op de opvulblokjes van 6mm (of een eigen houten latje van 6mm) te laten zakken.

U heeft hierbij zuignappen nodig om het paneel op te kunnen tillen, in het bovenste profiel te schuiven, tegen de muur te drukken en voorzichtig in het onderste profiel te laten zakken.

Uw spiegelwand staat!

Bestel nu profiel spiegelwand