Algemene levervoorwaarden GlasMaatje versie 22-09-2015


Artikel 1. Algemeen
1.1 : Deze voorwaarden gelden voor alle overeenkomsten met GlasMaatje betreffende de verkoop, levering van glas en de daarmee verband houdende producten en/of diensten.(uitgezonderd de artikelen uit de opruiming)
1.2 : Afwijkingen en/of aanvullingen op deze voorwaarden gelden uitsluitend wanneer deze schriftelijk aan de klant zijn bevestigd.
1.3 : Een exemplaar van deze voorwaarden mag u kopiëren of downloaden via onze site.
1.4 : GlasMaatje behoudt zich het recht voor deze voorwaarden tussentijds te wijzigen.


Artikel 2. Bestellen

2.1 : GlasMaatje heeft voor glasproducten een webshop ontwikkeld waarmee de klant zelf een bestelling kan samenstellen.
2.2 : De klant is ten alle tijde zelf verantwoordelijk voor het naleven van alle wettelijke bepalingen en geldende  normen (bv NEN 3576, richtlijnen uit de NPR 3577, etc.). GlasMaatje kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor het niet naleven van deze normen. Glasmaatje kan per email/ticket of telefonisch tips of adviezen geven, maar zij is nooit aansprakelijk te stellen voor de uitvoering of uitwerking daarvan.
2.3 : GlasMaatje levert onder andere veiligheidsglas en isolatieglas met één- of tweezijdig veiligheidsglas altijd van het merk Pilkington of Euroglas. Standaard isolatieglas, HR isolatieglas en HR++ isolatieglas, Keukenachterwand en spiegels zijn altijd van het merk Pilkington. 
2.4 : De klant is zelf verantwoordelijk voor een juiste opgave van de afmetingen van het glas. Hierbij gelden de volgende uitgangspunten:
• De klant geeft altijd de netto afmetingen van het glas door en dient zelf te zorgen voor voldoende omtrekspeling i.v.m. de glastoleranties m.b.t. de productie.

Enkel glas - Float glas - Figuurglas - Veiligheidsglas - Spiegel

Glastoleranties tov uw opgegeven maat van floatglas.
Onderstaande tabel geeft aan dat de door de fabriek gesneden afmeting van een bepaalde dikte glas af kan/mag wijken met onderstaande mm qua breedte/hoogte.
Zorgt u zelf voor voldoende omtrekspeling.

Glasdikte in

mm

  Tolerantie in mm

 
 

Voor breedte en hoogte < 1,5 m

Voor breedte en hoogte ≥ 1,5 m

2-3-4-5-6

± 2 mm

± 3 mm

8-10-12

± 3 mm

± 4 mm

15-19-25

± 5 mm

± 6 mm


• Bij gebruik van roosters zorgt de klant zelf voor de juiste netto berekening van het glas.
• Afwijkingen van bovenstaande uitgangspunten dienen altijd gemeld te worden aan GlasMaatje.

2.5: Het herroepingsrecht is uitgesloten voor alle maatwerk producten van Glasmaatje.nl.

Hieronder vallen onder andere alle soorten glas die u met maatvoering en opties opgeeft. Dit betekent dat je reeds bestelde en ontvangen goederen die onder deze uitsluiting vallen niet kunt retourneren/annuleren. (tenzij in overleg met Glasmaatje anders aangegeven)

Standaard artikelen die geen bewerking vereisen, vallen wel binnen het herroepingsrecht. Je kunt hiervoor tot en met 14 dagen na levering contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. onder vermelding van je ordernummer. Het aankoopbedrag wordt binnen 30 dagen teruggestort. 

2.6: Glasmaatje behoudt het recht nadat een order geplaatst en betaald is, een toeslag te vragen indien dit nodig is. De klant mag dan de order alsnog annuleren.

De inhoud van de order en het orderbedrag is pas definitief overeengekomen van Glasmaatje.nl naar klant als Glasmaatje.nl de status; Geplande leverdatum aan de klant per email verzonden heeft.


Artikel 3. Overeenkomsten

3.1 : De overeenkomst van klant naar GlasMaatje komt definitief tot stand na betaling en daarmee acceptatie van de algemene voorwaarden van GlasMaatje van een bestelling via de webshop (status Geplande leverdatum). Ter controle krijgt de klant een omschrijving van de opgegeven bestelling per email (orderbevestiging). Na betaling door de klant aan GlasMaatje, bent u bij de betaling actief akkoord  gegaan met onze algemene voorwaarden en is de opdracht van de klant naar Glasmaatje.nl definitief. 
3.2 : Afspraken welke schriftelijk, mondeling (bv. telefoon) of digitaal (bv. email) tot stand komen zijn bindend.

3.3: Glasmaatje behoudt het recht nadat een order geplaatst en betaald is, een toeslag te vragen indien dit nodig is. De klant mag dan de order alsnog annuleren.

De inhoud van de order en het orderbedrag is pas definitief overeengekomen van Glasmaatje.nl naar klant als Glasmaatje.nl de status; Geplande leverdatum aan de klant per email verzonden heeft.


Artikel 4: Bezorgen van goederen
4.1 : GlasMaatje levert in Nederland en Belgie (m.u.v. de Waddeneilanden en postcodegebied Amsterdam 2015 tm 2018 tevens wordt isolatie/dubbelglas geleverd met meerkosten in deze postcodegebieden 61, 62, 63, 64 -Zuid-Limburg en 43, 44, 45 Zeeland. In Belgie beleveren we de postcode gebieden volgens de informatie in het winkelwagen scherm. Afleveren in België kost €39.95 en een kleine toeslag op de verkoopprijs. Voor alle orders NL met een totale orderwaarde van meer dan €350 brengen wij geen €34.99 transportkosten in rekening;
• Buiten dit gebied is levering eventueel mogelijk afhankelijk van de afleverlocatie. Dit gaat altijd in overleg.
4.2 : Goederen worden op één adres afgeleverd op de begane grond. Indien het adres niet goed en veilig (ter beoordeling des chauffeur) bereikbaar is, wordt het in bijzijn van klant op een dichtsbijzijnde locatie gelost.
4.3 : Goederen kunnen in overleg ook afgehaald worden. Bij afhalen is transport volledig voor eigen risico van de klant.

Afhalen is gratis en geldt voor:

Rotterdam, Amsterdam, Venlo, Steenwijk, Franeker, Enschede> excl. spiegel met facetrand.
Oosterhout en Zevenhuizen 
alleen spiegel en Lacobel (T)

Glasmaatje behoudt het recht nadat een order geplaatst is een toeslag te vragen indien dit nodig is. De klant mag dan de order alsnog annuleren.

De order en het orderbedrag is pas definitief overeengekomen als Glasmaatje de 2e of 3e status; Order is betaald en in behandeling / Geplande leverdatum aan de klant per email verzonden heeft.

4.4 : GlasMaatje is gerechtigd tot het doen van deelleveringen. Dit zal altijd in overleg plaatsvinden.
4.5 : Op de afgesproken datum van aflevering, dient bij voorkeur de klant of diens vertegenwoordiger aanwezig te zijn op het afleveradres. GlasMaatje kan niet aangeven op welk tijdstip de goederen geleverd worden. Indien niemand aanwezig is op het afleveradres worden de goederen toch afgeleverd. De chauffeur lost op een veilige plek. Alleen hij kan beoordelen wat een veilige plek is.
4.6 : Glas is een breekbaar product en tijdens het productie- en logistieke proces kan er onder andere daarom ongewilt vertraging ontstaan voor de levering aan de klant. Opgegeven leverdata zijn altijd onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden (o.o.v.). GlasMaatje zal haar uiterste best doen om eventuele verschuivingen tijdig te melden. Helaas zal dit niet altijd lukken, omdat GlasMaatje hierbij afhankelijk is van tijdige en accurate informatie van derden. Het niet bezorgen of gereedstaan voor afhalen op de opgegeven datum kan nooit reden zijn om de overeenkomst op te zeggen of een betaling (deels) op te schorten.

Artikel 5. Prijzen en betaling
5.1 : Alle genoemde prijzen zijn, tenzij anders vermeld, inclusief BTW. U betaald via Ideal, Bancontact of Paypal tijdens uw bestelling het totale bedrag (vooraf). U kunt bij Glasmaatje niet gedeeltelijk en/of achteraf betalen (tenzij anders afgesproken). In verband met het maatwerk en de scherpe prijsstelling kunnen we geen risico van wanbetaling of administratiekosten dragen.

5.2 : Glasmaatje behoudt het recht nadat een order geplaatst is een toeslag te vragen indien dit nodig is in verband met hogere inkoopprijzen dan normaal.

5.3 : Wilt u oud glas inleveren dan wordt u daar 75 euro voor in bij u rekening gebracht. Dit wordt apart en meestal achteraf aan u gefactureerd. 

Artikel 6. Transport risico
6.1 : Het transport van het bestelde glas in voor risico van de koper. Daarom verzekert GlasMaatje alle transporten tegen breuk gedurende het transport naar het opgegeven afleveradres. In geval van breuk tijdens het transport volgt gratis herlevering.
6.2 : Zichtbare schade dient direct aan de chauffeur te worden gemeld en moet vermeld worden op de vrachtbrief. Binnen 3 dagen na ontvangst van het glas moet de schade schriftelijk (bij voorkeur per email) aan GlasMaatje.nl gemeld worden. Zichtbare schade, welke niet op deze wijze is vastgelegd, wordt geacht te zijn ontstaan na levering en valt dientengevolge niet onder de dekking van de transportverzekering. Het is daarom verstandig altijd iemand aanwezig te hebben voor controle bij aflevering!. Beschadigd glas dat reeds geplaatst of verwerkt is, wordt niet gedekt door de transportverzekering.
6.3 : GlasMaatje behoudt zich het eigendom voor alle door haar geleverde goederen tot op het moment van volledige betaling van de prijs van alle door GlasMaatje aan de klant geleverde of nog te leveren goederen, alsmede via eventuele vorderingen voor door GlasMaatje ten behoeve van de klant in het
kader van de levering van goederen verrichten of nog te verrichten werkzaamheden en of diensten en hetgeen GlasMaatje van de klant te vorderen mocht hebben wegens een tekortkoming van de klant in de nakoming van de tussen GlasMaatje en de klant gesloten overeenkomst, daaronder begrepen incassokosten, rente en boeten.

6.4. Indien u zelf het glas ophaalt, vervalt garantie op breuk vanaf het moment dat u het pand van de ophaallocatie verlaat en tevens geldt dat een breuk of schade door het transport voor uw eigen risico is. Wel is het zo dat Glasmaatje niet aansprakelijk is voor bijkomende kosten of overlast, indien u tijdens het afrekenen kiest om het glas af te halen bij de leverancier en de leverancier geeft uw bestelling niet mee ivm veiligheid tijdens het vervoer in uw personenauto. Bij het afrekenen wijzen we u erop dat u de bestelling met transportbusje of vrachtwagen op dient te halen ivm veiligheid voor uzelf.
Artikel 7. Aflevering en reclames
7.1 : De levertijd is gemiddeld en verschilt per product na definitieve opdracht. Spoedbestellingen zijn in overleg mogelijk. Voor een spoedlevering geldt een toeslag. Bij verschillende producten in een bestelling geldt standaard de langste levertijd voor aflevering in eenmaal. Glasmaatje is gerechtigd tot deellevering(en) al dan niet met een bijbetaling voor de transportkosten iom de klant.
7.2 : Reclames over transport schades dienen direct bij aflevering aan de chauffeur kenbaar gemaakt te worden. Indien er niemand aanwezig was op moment van aflevering dienen evt. transportschades binnen 24 uur gemeld te worden.
7.3 : Reclames over ondeugdelijke of onvolledige levering dienen door de klant binnen 2 dagen na ontvangst van de goederen, telefonisch of per email, kenbaar te worden gemaakt aan GlasMaatje.
7.4 : Het afleveradres dient bereikbaar te zijn voor vrachtwagens en er dient voldoende ruimte te zijn om te lossen.
7.5 : Het glas wordt in principe los geleverd. Bij grotere hoeveelheden wordt glas eventueel op pallets/bokken geleverd. U dient deze zorgvuldig te behandelen want deze zijn/blijven eigendom van de leverancier. Glasbokken vertegenwoordigen een waarde van 650 euro excl. btw. De maximale gebruiksduur van pallets/bokken is beperkt tot een maand, daarna wordt er huur doorgerekend. Deze huur wordt aan u doorgerekend en bent u verplicht te voldoen. Bokken dienen daarom zo spoedig mogelijk leeg en schoon voor retourname te worden aangeboden/gemeldt. Indien de glasbok niet retour komt, bent u verplicht de waarde van de glasbok te voldoen. Een nog niet retour genomen glasbok kan nooit een reden zijn om een betaling of order op te schorten of aan te vechten.

7.6: Glasmaatje is niet aansprakelijk voor bijkomende kosten of overlast, indien u tijdens het afrekenen kiest om het glas af te halen bij de leverancier.
Bij het afrekenen wijzen we u erop dat u de bestelling met minimaal een stationwagon afhaalt (zonder kinderen erbij) voor uw eigen veiligheid. Het glas in onverpakt, ter plekke is wel piepschuim maar neemt u zelf bijv. een laken of deken mee.
Controleer het glas goed voordat u de deur uitgaat ivm garantie.

Artikel 8. Garantie dubbelglas
8.1 : GlasMaatje levert dubbelglas/isolatieglas met 10 jaar fabrieksgarantie. De fabrikant garandeert daarom dat gedurende 10 jaar geen vermindering van doorzicht zal optreden door condensatie, aanslag op of aantasting van de glasbladen aan de spouwzijde. Niet onder de garantie vallen o.a.:
• de plaatsing
• schade, veroorzaakt door water in de sponning
• mechanische en thermische breuk
• barometrische invloeden
• condensvorming op de kamerkant
De uitgebreide beschrijving van de Garantievoorwaarden zijn te vinden op de site van GlasMaatje in het document:
“Gebruikershandleiding HR glas.pdf”. De garantievoorwaarden van GlasMaatje zijn leidend voor het bepalen of een klacht binnen de garantievoorwaarden valt.

De klachtenprocedure van GlasMaatje zal hier altijd gevolgd worden.
8.2 : De garantie op isolerend dubbelglas en HR-isolatieglas is ondermeer afhankelijk van een met zorg uitgevoerde plaatsing volgens de fabrieksvoorschriften en wettelijke normen. Voor een goede plaatsing is het van belang dat de sponning geschikt moet zijn (of worden gemaakt) voor het opnemen van dubbele beglazing.

De belangrijkste voorwaarden voor een goede plaatsing zijn:
• glas laten plaatsen door vakmensen;
• geschikte sponningmaat;
• glas loshouden van de sponning;
• gebruik van steun- en stelblokjes;
• ruimte tussen glas en sponning ventileren;
• ruimte tussen glas en glaslat met kit of kunststofprofiel waterdicht afwerken.;
Bij het beglazen dienen de Nederlandse Norm NEN 3576 'beglazen van kozijnen, ramen en deuren' en de Nederlandse Praktijkrichtlijn NPR 3577 'beglazen van gebouwen' in het algemeen uitgangspunt te zijn. Uitgebreide plaatsingsvoorschriften van de fabrikant zijn in het document Gebruikershandleiding HR glas.pdf.

Op overig glas/glasproducten geldt geen garantie nadat u het in eigen bezit heeft. Transport door ons is verzekerd en u heeft 2 dagen de tijd schade aan het glas aan ons te melden. Daarna vervalt elke garantie.

Op enkel glas zit geen garantie. We leveren u een goed product. Als het glas beschadigd is, mag u binnen max. 2 dagen vanaf de dag van aflevering op uw adres garantie reclameren. Indien u het glas zelf afhaalt, vervalt garantie zodra u het terrein verlaat.

Artikel 9. Aansprakelijkheid
9.1 : Voor enige directe of indirecte schade waarvoor GlasMaatje in deze voorwaarden de aansprakelijkheid niet uitdrukkelijk heeft aanvaard zal GlasMaatje niet aansprakelijk zijn, behoudens schade veroorzaakt door opzet of grove schuld/nalatigheid aan de zijde van GlasMaatje
9.2 : De klant vrijwaart GlasMaatje te dezer zake tegen alle aanspraken van derden.
9.3 : De klant vrijwaart GlasMaatje te dezer zake tegen alle aanspraken die te maken hebben met het verkeerd of ondeskundig inmeten, bestellen of monteren door de klant of door derde die de klant (via Glasmaatje) heeft aangesteld of ingehuurd.
9.4 : De aansprakelijkheid van GlasMaatje blijft te allen tijde beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag
van de betreffende levering dan wel het bedrag dat GlasMaatje de klant maximaal in rekening had kunnen brengen.
9.5 : De beperking van de aansprakelijkheid zoals bepaald in dit artikel geldt op gelijke wijze voor medewerkers, werknemers en alle andere personen die door GlasMaatje ter uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

9.6: Glasmaatje is niet aansprakelijk voor bijkomende kosten of overlast, indien u tijdens het afrekenen kiest om het glas af te halen bij de leverancier. Bij het afrekenen wijzen we u erop dat u de bestelling met minimaal een stationwagon afhaalt (zonder kinderen erbij) voor uw eigen veiligheid. Het glas in onverpakt, ter plekke is wel piepschuim maar neemt u zelf bijv. een laken of deken mee.
Controleer het glas goed voordat u de deur uitgaat ivm garantie.
Artikel 10. Overige bepalingen
10.1 : Op alle overeenkomsten van GlasMaatje is het Nederlands recht van toepassing
10.2 : In geval afzonderlijke in deze algemene voorwaarden opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk hun werking zouden verliezen, zal dit geen consequenties hebben voor de geldigheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden.